menu open icon

Kontakt

Lean Manufacturing

Kontakt

menu open icon

Lean Manufacturing jest metodologią efektywnej organizacji produkcji. Standard ten służy do zdefiniowania oraz minimalizacji wszelkiego rodzaju czynności nieprzynoszących wartości dodanej produktu.

Oferujemy Państwu szereg produktów pomagających wdrożyć metodę Lean w Państwa firmach.

Analiza czasu MTM

system andonNowoczesny zakład produkcyjny, wymaga nowoczesnych metod normowania czasu pracy pracownika, w taki sposób, aby praca była jednocześnie wydajna i możliwie jak najmniej obciążająca.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, w 2017 roku zdobyliśmy certyfikat Niemieckiego stowarzyszenia MTM pozwalający nam prowadzić analizy czasu pracy pracownika zgodnie z najnowszymi trendami – metodą MTM.

MTM jest skrótem od Methods-Time-Measurement, co oznacza pomiar czasu za pomocą analizy metod pracy. Innymi słowy czas potrzebny na realizację określonej pracy zależy od metody zastosowanej do wykonania czynności.

MTM jest sposobem służącym modelowaniu każdego manualnego przebiegu pracy przy pomocy ruchów podstawowych. Każdemu ruchowi podstawowemu jest przyporządkowana wartość czasu normatywnego, której wysokość jest charakteryzowana przez wielkości wpływające (np. zasięg ramion, ciężar, odległość itp).

Zalety Metody MTM w stosunku do innych technik ustalania danych czasowych:

W zależności od charakterystyki procesu wytwórczego prowadzimy analizy 3 typów:

system andonMechako oferuje kompleksową usługę analizy pracy na istniejących lub nowo projektowanych stanowiskach pracy, optymalizacje istniejących stanowisk, oraz procesów, poprzez projektowanie i wykonanie stanowisk pracy zoptymalizowanych metodą MTM, aż do ostatecznego uruchomienia procesu.

Gwarantujemy kompleksową obsługę, począwszy od konsultacji i doboru najlepszej metody, poprzez analizy procesów, raporty wskazujące wąskie gardła, czynności niedające wartości dodanej oraz potencjał do optymalizacji. Kończąc na zaprojektowaniu i wykonaniu nowego lub zmodernizowanego stanowiska pracy, z wyeliminowanymi wadami, oraz uruchomienie zoptymalizowanego procesu.

System Andon

system andonSystem przywoławczy ANDON to rozwiązanie zapewniające niezawodną i szybką reakcję odpowiednich służb. System służy do poprawy i przyśpieszenia komunikacji wewnątrzzakładowej. Dzięki zastosowaniu systemu już na poziomie stanowiska pracy, operator natychmiastowo może poinformować o zaistniałym problemie odpowiednie służby: przełożonego, dział utrzymania ruchu, technologa, dział jakości czy dział BHP.

System ANDON zazwyczaj składa się z elementów:

system andonSystem ANDON to idealne rozwiązanie na poprawę komunikacji i czasu przekazania informacji o problemie w przedsiębiorstwie. Przekazanie informacji nie wymaga od pracownika opuszczenia stanowiska pracy. Wiadomość o problemie może zostać przekazana błyskawicznie do wielu osób, różnymi drogami (np. za pomocą sygnału na tablicy zgłoszeń działu utrzymania ruchu oraz za pośrednictwem sms do pracownika, aktualnie znajdującego się na terenie zakładu).

System ten idealnie sprawdza się w komunikacji stanowisk pracy z działem logistyki (wózki transportowe, widłowe) np. o braku surowca lub o zapełnieniu magazynu wyrobów gotowych.

System można zintegrować z układem sterowania maszyny tak aby sygnały o konieczności interwencji (wizyty serwisu, ustawiacza, technologa, czy logistyki po odbiór detalu) były generowane automatycznie.

Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się systemy bezprzewodowe. Można je bez przeszkód instalować na pojazdach lub na maszynach, które ze względu na charakter pracy, muszą być mobilne w obrębie zakładu.

Najważniejsze korzyści to:

Urządzenia kontrolne (POKA-YOKE)

Systemy P-Y pomagają w wykrywaniu pomyłek oraz chronią przed dopuszczeniem wadliwych komponentów do dalszej produkcji, a co za tym idzie do końcowego odbiorcy. Automatyzacja tej czynności daje skuteczność nieosiągalną dla kontroli przeprowadzanej przez pracownika. Prawidłowo zaprojektowany układ kontroli potrafi zapewnić wykrywalność defektu dochodzącą do 100%.

Wszystkie systemy projektowane są wg indywidualnych potrzeb. Urządzenia kontrolne dzieli się ze względu na ich funkcje i metodykę:

1. Funkcje regulacyjne („regulatory functions”)

2. Funkcje ustawiające („setting functions”)

Systemy budujemy na układach logicznych z użyciem wszelkiego rodzaju czujników i elementów optycznych zapewniających odpowiednią pewność wykrywania zdarzeń. Układy logiczne możemy łączyć z innymi systemami na stanowiskach pracy (takich jak ANDON, JIT czy układy sterowania maszyn).

JIT KANBAN

W naszej ofercie znajdują się systemy kontroli stanów magazynowych pracujące wg metody kontroli procesu produkcyjnego KANBAN. Celem systemu jest kontrola i redukcja kosztów magazynowania materiałów, zwiększenie dostępności materiałów oraz wyeliminowanie przestojów spowodowanych brakiem płynności w dostawach czy w stanach magazynowych. Celem KANBAN jest minimalizacja stanów magazynowych tym samym zmniejszenie zaangażowania kapitałowego i zwiększenie elastyczności produkcji w odniesieniu do zmieniających się zapotrzebowań ilościowych.

W zależności od obsługiwanego materiału/komponentu dobieramy metodę obserwacji: ilościową, wagową, objętościową itp. Istnieją możliwości zintegrowania systemów z innymi zainstalowanymi w zakładzie (POKAYOKE czy centralny system organizacji dostaw materiałów).

System KANBAN Mechako może powiadamiać dział logistyki o kończących się zasobach na stanowiskach montażowych, może informować o stanach magazynów głównych. Istnieje także możliwość głębszej integracji z innymi systemami zarządzania produkcją. W przyszłości firma Mechako planuje rozwój działu dostaw komponentów dla przemysłu z magazynów własnych reagujących na bieżące stany magazynowe Państwa przedsiębiorstw.

Najważniejszymi zaletami zautomatyzowanych systemów KANBAN są:

Tablice cieni

Firma Mechako oferuje dostawę gotowych, profesjonalne przygotowanych tablic cieni, zgodnych z systemami 5S. Rozwiązania te są znakomitym rozwiązaniem wspomagającym utrzymanie porządku na stanowiskach pracy. Oferujemy tablice dwóch typów:

tablice 3D - jako wypełnienia szuflad czy schowków z wklęsłymi polami odkładczymi dla narzędzi. W wykonaniu takim każde narzędzie posiada swoje zagłębienie o kształcie zarysu. Pozwala to w bardzo prosty sposób zorganizować odpowiednie miejsca odkładcze w szafkach narzędziowych, szufladach na stanowiskach pracy czy w schowkach na narzędzia. Tablice takie przygotowujemy z różnych materiałów w różnych kolorach.

tablice płaskie – to produkt dedykowany w szczególności dla pól gdzie narzędzia są odwieszane. Tablica posiada nadruki o kształtach narzędzi. Nadruki wykonujemy różnymi technikami na dowolnych powierzchniach. Dodatkowo na tablicach możemy dodawać oznaczenia, opisy czy symbole.

Stanowiska montażowe

Nasze stanowiska montażowe projektujemy i wytwarzamy zgodnie z najlepszymi zasadami ergonomii i produktywności. Oznacza to, że dbamy o wygodę pracy oraz jej optymalizację, eliminując zbędne ruchy czy konieczność przemieszczania się pracownika. Przed przystąpieniem do projektowania, przeprowadzamy analizę stanowiska pracy zgodnie z metodologią MTM. Na podstawie tej analizy proponujemy reorganizację przestrzeni, zmianę layoutu oraz projekt nowego stanowiska. Nasze stanowiska możemy wyposażać w narzędzia pomocnicze na specjalnych odciążających człowieka uchwytach lub balanserach. Prawidłowo zaprojektowane stanowisko zgodnie z filozofią 5s ma wpływ na zmniejszenie strat produkcyjnych, skrócenie czynności operacyjnych oraz pomaga w wyeliminowaniu nieprawidłowości występujących podczas produkcji.

Stanowiska możemy zintegrować z pozostałymi produktami takimi jak POKA YOKE w celu eliminacji błędów kolejności czy braków. Z systemami JIT w celu wyeliminowania czasów przestojów w oczekiwa niu na materiały. Na stanowiskach instalujemy także nowoczesne systemy oświetleniowe LED, które gwarantują najlepsze warunki oświetleniowe przy zachowaniu oszczędności energii i w zgodzie z najnowszymi standardami ochrony naszego środowiska.